Momentul preluării administrației din Timișoara și din județ de către Dr. Aurel Cosma

Destinul unui mare bănățean: Dr. Aurel Cosma – O convorbire cu Dr. Vasile Dudaș, autorul monografiei omonime
16 octombrie 2017
Un proiect artistic inedit al lui Dr. Aurel Cosma: o statuie dedicată Marii Uniri așezată în fața Teatrului!
22 octombrie 2017
Afișează tot

Momentul preluării administrației din Timișoara și din județ de către Dr. Aurel Cosma

 

„La 27 iulie 1919, ultimele subunităţi militare sârbeşti au părăsit teritoriul revenit statului român. A doua zi dimineaţa, însoţit de generalul De Tournadre şi de dr. G. Crăciun, dr. Aurel Cosma în calitate de prefect s‑a prezentat la Primăria oraşului, care funcţiona în acel timp în Piaţa Libertăţii. Cu acest prilej, el l‑a informat oficial pe primarul Geml József că a preluat administraţia judeţului, interimarul oraşului şi l‑a somat totodată să‑şi continuie în condiţii normale activitatea alături de toţi colaboratorii. Membrii delegaţiei s‑au deplasat apoi într‑un elegant automobil pavoazat cu drapelele Franţei şi României la sediul Prefecturii, în Piaţa Unirii. Aici, ei au constatat ca prefectul ing. Martin Filipon instalat de către sârbi la 20 februarie 1919, părăsise pe furiş localitatea. În această situaţie, a fost luată legătura cu locţiitorul acestuia, „alispanul” Ferenczy Sándor. Ca şi primarului, şi lui i s‑a adus la cunoştinţă ca începând cu acea zi, în judeţ funcţionează o nouă administraţie românească. În sfârşit, delegaţia a poposit la sediul poliţiei orăşăneşti. Aici s‑a dispus înlocuirea comandantului M. Jivanovici cu Eusebiu Stoica, locotenent în armata română.

Primul prefect român şi‑a început activitatea administrativă în condiţii dificile. Cu ocazia retragerii, comandanţii armatei sârbe dispuseseră luarea ca prada de război a întregului mobilier din instituţiile publice ale oraşului. Astfel şi la prefectură majoritatea încăperilor erau goale. Proaspătul prefect s‑a văzut nevoit să se reîntoarcă la Primărie, instalându‑şi aici biroul în vederea începerii activităţii. De aici el a lansat un apel‑rugăminte către locuitorii mai înstăriţi ai oraşului de a împrumuta cu mobilier oficiile publice în vederea continuării activităţilor întrerupte. „Armata regală sârbă – menţiona chemarea sa – în retragerea ei, cum se ştie, fie în temeiul dreptului armelor de asediu, fie sub pretextul permutării a dus cu sine întreg mobilierul şi alte obiecte de aranjament a celor mai multe oficii publice, aşa că în unele birouri n‑au lăsat decât zidurile goale.” Locuitorii oraşului au răspuns cu promptitudine apelului său, în câteva zile majoritatea oficiilor publice fiind înzestrate cu cele necesare, putând să‑şi desfăşoare activitatea în condiţii normale.

La 28 iulie, dr. Aurel Cosma a semnat o proclamaţie care începând cu a doua zi a fost publicată de către aproape toate periodicele care apăreau pe cuprinsul noului judeţ Timiş‑Torontal. Prin ea opinia publică locală era informată de noua stare de lucruri. Se sublinia de la început că noua administraţie va fi condusă „în spiritul Consiliului Dirigent din Sibiu şi sub autoritatea comandantului francez din localitate”.

Poliţia, jandarmeria şi armata franceză erau solicitate să apere „siguranţa personală şi avutul publicului” precum şi „ordinea publică” în vederea descurajării „oricărei agitaţiuni contra oricărei confesiuni, clase sau naţionalităţi”. Tuturor locuitorilor li se cerea să păstreze ordinea iar funcţionarilor publici „să rămână la posturile lor şi să‑şi prevadă cu conştiinţa datorinţele lor oficiale”. În schimb, noul prefect promitea ca va „lua măsurile de lipsă pentru asigurarea existenţei materiale atât a lor cât şi a familiilor lor, cât şi a persoanelor trecute la pensie”. Prin importul de materii prime, meseriaşii şi muncitorii erau asiguraţi ca vor avea „prilej de muncă ca să‑şi poată ameliora starea materială”. În schimb, comercianţii şi precupeţii erau atenţionaţi că va urmări „cu cele mai radicale mijloace urcarea artificială a preţurilor precum şi orice încercare a comerţului neonest”.

„Provoc deja de pe acum – preciza el – toate elementele dubioase, care în timpul din urmă s‑au sporit aici ca ciupercile şi au aflat teren prielnic pentru speculaţiunile lor păguboase intereselor publice, ca fără a mai aştepta intervenţia autorităţilor să părăsească în timpul cel mai scurt teritoriul judeţului şi al oraşului pentru că aici avem trebuinţa numai de munca productivă şi cinstită”. Noul prefect se angaja apoi în rezolvarea crizei de locuinţe. Pentru „mersul normal şi corect al administraţiei” locuitorii erau chemaţi să‑şi achite toate obligaţiile către stat atât „restante cât şi curente”. În încheiere poporul român era chemat să „respecte fără nici o rezervă toate drepturile celorlalte popoare, ca în schimb şi ale sale să fie respectate de acelea şi să trăiască în armonie frăţească cu toţi locuitorii acestor ţinuturi ale frumosului şi de Dumnezeu binecuvântatului nostru Banat.”

Tot la 28 iulie Aurel Cosma îl informa, printr‑o telegrama, pe Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent, despre preluarea administraţiei judeţului Timiş şi a oraşului Timişoara, acţiune ce urma a se extinde în zilele următoare şi asupra localităţilor din fostul comitat Torontal, revenite României.”

(Vasile Dudaș, Aurel Cosma, Timișoara, Editura Mirton, 1998)

Fotografia ne-a fost pusă la dispoziție de Dr. Vasile Dudaș.