Dionisie Linția

Dionisie Linția

1880 - 1952

Istoria științelor naturale, a ornitologiei, din România și din Europa îl are în panteonul ei și pe bănățeanul Dionisie Linția. Născut în 13 august 1880 în satul numit astăzi Grădinari (județul Caraș-Severin), a urmat Școala Normală în Timișoara, iar, după un stagiu de învățător, a studiat la Muzeul Naționa Ungar aspecte legate de conservarea materialului ornitologic (taxodermie). În 1909, a devenit custodele Secției de Stiințe ale Naturii a Muzeului Bănățean din Timișoara, iar în 1919 a fost numit directorul Muzeului Banatului din Timișoara. În 1932, Linția a creat „Asociația Bănățeană de Protecție a Naturei” și a inițiat cea mai frumoasă sărbătoare din lume dedicată zburătoarelor: Crăciunul Păsărilor, o campanie de hrănire a păsărilor pe timp de iarnă, pentru a „lega” păsările de un anumit loc. Impresionanta sa colecție de păsări împăiate, de ouă și cuiburi din România, ce număra peste 25 000 de exemplare, a fost donată Muzeului de Științe ale Naturii în anul 1937, când a fost expusă în 5 săli ale actualului Teatru Național unde se afla atunci Palatul Culturii. În același an, 1937, Linția a înființat societatea de vânătoare „Hubertus” ce își propunea reducerea braconajului și promovarea protejării animalelor. Dionisie Linția a publicat peste 60 de lucrări științifice de specialitate, a tradus din limba germană monumentala lucrare a lui Robert Ritter von Dombrowski, Ornis Romaniae, pe care a completat-o și a editat-o în în trei volume, sub titlul „Păsările României”. În 1944, a apărut la Timișoara, sub coordonarea sa, Catalogul sistematic al faunei ornitologice din România, iar monumenta sa monografie „Păsările din R.P.R.”, din păcate a apărută postum la Editura Academiei R.P.R. A urcat la cer 29 august 1952, la Timișoara.